About
App Air หรือ แอ๊บแอ้ เป็น 1 ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านเกมของ Shorty Bluejova เพื่อรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ที่ได้ทำเอาไว้ในหลายๆ Platform เช่น YouTube, Facebook, Website ให้กลับมารวมกันเป็นหนึ่ง โดยเราจะทำทั้ง Application บนมือถือ และ Website เพื่อความสะดวกสบายของผู้ติดตาม

App Air หรือ แอ๊บแอ้ ถูกพัฒนาโดย กองกำลังไม่ทราบฝ่าย ซึ่งมีนาย Shorty Bluejova เป็นผู้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2010
Shorty Bluejova
Shorty Bluejova
(Founder)

หอย 8 บิต
(Technician Support)

มาสเตอร์เขียด เขียนโปรแกรม
(Programmer)

Inw John
(Programmer)

หากต้องการติดต่อกองกำลังไม่ทราบฝ่าย
จิ้มตรงนี้เลยครับ
© Shorty Bluejova (Under developement)