App Air หรือ แอ๊บแอ้ เป็น 1 ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านเกมของ Shorty Bluejova เพื่อรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ที่ได้ทำเอาไว้ในหลายๆ Platform เช่น YouTube, Facebook, Website ให้กลับมารวมกันเป็นหนึ่ง โดยเราจะทำทั้ง Application บนมือถือ และ Website เพื่อความสะดวกสบายของผู้ติดตาม

App Air หรือ แอ๊บแอ้ ถูกพัฒนาโดย กองกำลังไม่ทราบฝ่าย ซึ่งมีนาย Shorty Bluejova เป็นผู้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2010

ติดต่องาน ShortyBluejova@hotmail.com
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ appairinfo@gmail.com
Shorty Bluejova
Shorty Bluejova
(Founder)

หอย 8 บิต
(Technician Support)

มาสเตอร์เขียด เขียนโปรแกรม
(Programmer)

Inw John
(Programmer)

Deprom
(Tester)